Τα πάντα για την αγορά Forex|Τετάρτη, Οκτωβρίου 20, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι είναι το Αυτόματο Rollover?

Τι είναι το Αυτόματο Rollover? 

Παρόμοια με τον τρόπο λειτουργίας των Forward, το rollover (στην αγορά Forex, και στην αγορά Πολύτιμων Μετάλλων Spot) είναι η διαδικασία μετακύλησης της ημερομηνίας διακανονισμού μιας ανοικτής θέσης όταν φτάσει η ημερομηνία λήξης της. Με την μετακύληση αυτή, επιβάλλεται κάποια χρέωση με βάση τη διαφορά στα επιτόκια των δύο συναλλαγμάτων.

Με τα περισσότερα νομίσματα και με άλλου είδους συναλλαγές Spot, όταν μια θέση είναι ανοιχτή, η ημερομηνία διακανονισμού είναι σε δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνίανία εκτέλεσής της. Με την μετακύληση (rollover) της θέσης – η περίοδος διακανονισμού της θέσης παρατείνεται κατά δύο επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Καθημερινά στις 21:00 (GMT) οι ανοιχτές θέσεις μετακυλούν στην επόμενη ημέρα και οι θέσεις κερδίζουν ή χάνουν τόκους, ανάλογα με τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ του συναλλάγματος αγοράς και του συναλλάγματος πώλησης. Όταν δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας το βασικό νόμισμα έχει μεγαλύτερο επιτόκιο από το αντίπαλο νόμισμα, κερδίζετε τόκους και το αντίστροφο.