Τα πάντα για την αγορά Forex|Παρασκευή, Ιουνίου 22, 2018
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Οικονομικοί Δείκτες » ECI – Δείκτης Κόστους Εργασίας

ECI – Δείκτης Κόστους Εργασίας 
ΧΑΜΗΛΗ

Bureau of Labor and Statistics (Γραφείο Εργασίας και Στατιστικής του Υπουργείου Εργασίας)

Τελευταία Πέμπτη του Απριλίου, Ιουλίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, 8:30 π.μ. EST

Ο δείκτης ECI αποτυπώνει τις μεταβολές του κόστους εργασίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις αμοιβές, τις πρόσθετες παροχές και τα επιδόματα των εργαζομένων όλων των εταιρικών κλιμάκων. Η στατιστική έρευνα διεξάγεται σε περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και περισσότερες από 500 του δημόσιου τομέα. Αν και είναι χαμηλής επιρροής, ανήκει σε μια ομάδα δεικτών, η οποία στο σύνολό της παρουσιάζει αρκετή δύναμη επιρροής στην αγορά.

Η βασική αρχή με την οποία λειτουργεί ο δείκτης ECI είναι: Όσο αυξάνονται οι πιέσεις στις αποδοχές, αυξάνεται και ο πληθωρισμός. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι αμοιβές συνήθως αυξάνονται πριν από την άνοδο των τιμών (πληθωρισμός).