Τα πάντα για την αγορά Forex|Παρασκευή, Ιουνίου 22, 2018
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Γιατί οι ισοτιμίες αλλάζουν?

Γιατί οι ισοτιμίες αλλάζουν? 

Τα νομίσματα διαπραγματεύονται στην ανοιχτή αγορά, όπως ακριβώς λειτουργούν όλες οι αγορές οπού η ζήτηση και η προσφορά καθορίζουν τις τιμές (μετοχές, ομόλογα, αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Η αξία ενός νομίσματος μεταβάλλεται όσο μεταβάλλεται η προσφορά και η ζήτηση.

Συνήθως:

  • Μια αύξηση της προσφοράς ή μείωση της ζήτησης ενός νομίσματος μπορεί να προκαλέσει τη μείωση της αξίας του νομίσματος.
  • Μια μείωση της προσφοράς ή μια αύξηση της ζήτησης ενός νομίσματος μπορεί να προκαλέσει την άνοδο της αξίας του νομίσματος.

 

Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές είναι:

  • η ζήτηση προϊόντων στην αγορά χωρών που χρησιμοποιούν το νόμισμα
  • οι οικονομικές συνθήκες (π.χ., περισσότερες επενδύσεις αυξάνουν τη ζήτηση)
  • η πρόβλεψη και άποψη τις αγοράς για το μέλλον του νομίσματος και των οικονομιών που το χρησιμοποιούν
  • τα επιτόκια κεντρικών τραπεζών (π.χ., η καλύτερη απόδοση του Ευρώ μπορεί να προσελκύσει δολάρια)
  • η κερδοσκοπία (το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών γίνεται εκ μέρος κερδοσκόπων)
  • διάφοροι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι τόσο προφανείς

 

Το πλεονέκτημα που δίνει το Forex είναι ότι μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις ένα ζεύγος νομισμάτων ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τη διαθέσιμη ρευστότητα και τις προβλέψεις. Μπορείς με άλλα λόγοα να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία από την πτώση της τιμής ενός νομίσματος ή την κακή επίδοση μίας χώρας σε σχέση με οικονομικά μεγέθη (οικονομικοί δείκτες) και να αποκομίσεις κέρδος από τις σωστές συναλλαγές. Μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις χρήματα όταν η αγορά ακολουθεί ανοδική και καθοδική τάση.