Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Οικονομικοί Δείκτες » Μεταποιητικός δείκτης περιοχής Fed Φιλαδέλφειας

Μεταποιητικός δείκτης περιοχής Fed Φιλαδέλφειας 
ΜΕΤΡΙΑ

Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) της Φιλαδέλφειας

Περίπου στις 17 κάθε μήνα, 10:00 π.μ. EST

Πρόκειται για μια μηνιαία έρευνα των επιχειρήσεων μεταποίησης που έχουν έδρα στις πολιτείες Pennsylvania, New Jersey και Delaware. Κατά την έρευνα οι εταιρείες δηλώνουν την κατεύθυνση της αλλαγής στη συνολική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και της αλλαγής στις διάφορες μετρήσεις σχετικές με τη δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις τους. Όταν ο δείκτης έχει θετική τιμή σημαίνει ανάπτυξη ενώ όταν έχει θετική σημαίνει ύφεση. Δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίδρασης στην αγορά, αλλά τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας μπορούν να υποδείξουν τις προσδοκίες για τα στοιχεία του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθευτών. Επίσης θεωρείται μια καλή ένδειξη για αλλαγές σε βασικούς τομείς όπως αυτόν της απασχόληση, των γενικών τιμών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων.