Τα πάντα για την αγορά Forex|Κυριακή, Σεπτεμβρίου 19, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Χαμηλής Σημασίας

Χαμηλής Σημασίας

Beige Book
ΧΑΜΗΛΗ

Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας (Fed) Δύο Τετάρτες πριν από κάθε σύσκεψη της FOMC, 8 φορές ετησίως, 2:15 π.μ. EST Beige book είναι ο συνήθης όρος που χρησιμοποιείται για ...Διαβάστε περισσότερα

ECI – Δείκτης Κόστους Εργασίας
ΧΑΜΗΛΗ

Bureau of Labor and Statistics (Γραφείο Εργασίας και Στατιστικής του Υπουργείου Εργασίας) Τελευταία Πέμπτη του Απριλίου, Ιουλίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, 8:30 π.μ. EST Ο δείκτης ECI αποτυπώνει τις μεταβολές ...Διαβάστε περισσότερα

PCE – Δείκτης Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών
ΧΑΜΗΛΗ

BEA (Υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης) Τελευταία ημέρα κάθε μήνα, 8:30 π.μ.EST Ο δείκτης PCE αντιπροσωπεύει τις αλλαγές στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Είναι αρκετά προβλέψιμος και συνήθως έχει ...Διαβάστε περισσότερα