Τα πάντα για την αγορά Forex|Παρασκευή, Οκτωβρίου 15, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Βιομηχανική Παραγωγή & Αξιοποίηση της Παραγωγής

Τα πάντα για την αγορά Forex

Βιομηχανική Παραγωγή & Αξιοποίηση της Παραγωγής
ΜΕΤΡΙΑ

Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) Μέσα του κάθε μήνα, 9:15 π.μ. EST Είναι μια προσαρμοσμένη μέτρηση της μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής, τα ορυχεία και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας μιας χώρας. ...Διαβάστε περισσότερα

Αρχικές Αιτήσεις Επιδομάτων Ανεργίας
ΜΕΤΡΙΑ

Department of Labor (Υπουργείο Εργασίας) Κάθε Πέμπτη, 8:30 π.μ. EST Τα στοιχεία αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν το επίδομα ανεργίας για πρώτη φορά. ...Διαβάστε περισσότερα

Μεταποιητικός δείκτης περιοχής Fed Φιλαδέλφειας
ΜΕΤΡΙΑ

Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) της Φιλαδέλφειας Περίπου στις 17 κάθε μήνα, 10:00 π.μ. EST Πρόκειται για μια μηνιαία έρευνα των επιχειρήσεων μεταποίησης που έχουν έδρα στις πολιτείες Pennsylvania, ...Διαβάστε περισσότερα

PPI – Δείκτης Τιμών Παραγωγού / Δομικός δείκτης PPI
ΜΕΤΡΙΑ

Bureau of Labor and Statistics (Γραφείο Εργασίας και Στατιστικής του Υπουργείου Εργασίας) Δεύτερη ολόκληρη εβδομάδα κάθε μήνα, 8:30 π.μ. EST Η χρήση του PPI δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο ...Διαβάστε περισσότερα

Τρεχούμενος Λογαριασμός
ΜΕΤΡΙΑ

BEA (Υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης) Κάθε τρίμηνο, περίπου ενάμιση μήνα από το τέλος του τριμήνου Ο Τρεχούμενος Λογαριασμός αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εξαγωγών αγαθών, υπηρεσιών και μεταφορών μιας χώρας ...Διαβάστε περισσότερα

Beige Book
ΧΑΜΗΛΗ

Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας (Fed) Δύο Τετάρτες πριν από κάθε σύσκεψη της FOMC, 8 φορές ετησίως, 2:15 π.μ. EST Beige book είναι ο συνήθης όρος που χρησιμοποιείται για ...Διαβάστε περισσότερα

ECI – Δείκτης Κόστους Εργασίας
ΧΑΜΗΛΗ

Bureau of Labor and Statistics (Γραφείο Εργασίας και Στατιστικής του Υπουργείου Εργασίας) Τελευταία Πέμπτη του Απριλίου, Ιουλίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, 8:30 π.μ. EST Ο δείκτης ECI αποτυπώνει τις μεταβολές ...Διαβάστε περισσότερα

PCE – Δείκτης Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών
ΧΑΜΗΛΗ

BEA (Υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης) Τελευταία ημέρα κάθε μήνα, 8:30 π.μ.EST Ο δείκτης PCE αντιπροσωπεύει τις αλλαγές στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Είναι αρκετά προβλέψιμος και συνήθως έχει ...Διαβάστε περισσότερα

Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στα forwards στα futures?

Η βασική διαφορά μεταξύ των προθεσμιακών συμφωνιών (forwards) και των συμφωνιών μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο διακανονισμός. Στις προθεσμιακές συμφωνίες: Ο διακανονισμός γίνεται στο κλείσιμο ...Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί κάποιος να προβλέψει τις κινήσεις την αγοράς?

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι και τεχνικές πρόβλεψης, αλλά οι δύο κύριες είναι η τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στον εντοπισμό των μοτίβων των διαγραμμάτων, ενώ η θεμελιώδης ...Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε μονάδα διαπραγμάτευσης?

Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι η καθορισμένη μονάδα μεγέθους μιας συναλλαγής. Ουσιαστικά πρόκειται για την ελάχιστη ποσότητα συναλλαγής για τον εκάστοτε τίτλο.Διαβάστε περισσότερα

Πως δημιουργείται το κέρδος στο Forex?

Τα κέρδη που αποκομίζουν οι επενδυτές στην αγορά Forex δημιουργούνται από τη διαφορά που προκύπτει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο μηχανισμός συναλλαγών είναι απλός. Αγοράζεις, για παράδειγμα, 1 ευρώ για ...Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες?

Ένας δείκτης μετοχών είναι μια μέθοδος μέτρησης της αξίας ενός χαρτοφυλακίου μετοχών. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Ανάλογα με τους δείκτες που επιλέγετε, μπορείτε να ...Διαβάστε περισσότερα

Επένδυση σε Μετοχές

Οι μετοχές αποτελούν ένα κλασικό μέσο για επένδυση, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε πολύ δημοφιλές ανάμεσα σε επενδυτές που επιθυμούσαν μεγάλη κερδοφορία και αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου. Τα χρηματιστήρια ...Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι τα CFDs (Συμβόλαια επί της Διαφοράς)?

Τα CFDs ή Συμβόλαια επί της Διαφοράς αποτελούν ευρέως συναλλασσόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα στη βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Τα CFDs προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών αγοράς/πώλησης με μόχλευση για ...Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οι προθεσμιακές συμφωνίες (Forwards)?

Οι προθεσμιακές συμφωνίες (Forwards) είναι συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε μια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Ο βασικός τύπος συμφωνιών στην αγορά Forex ονομάζεται «συναλλαγή τοις μετρητοίς» (spot). ...Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Lot?

Το lot είναι το μικρότερο διαθέσιμο μέγεθος συναλλαγής που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο λογαριασμό σας. Aντιστοιχεί σε 100.000 μονάδες του νομίσματος βάσης της ισοτιμίας (δηλαδή το πρώτο νόμισμα σε ...Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Forex?

To Forex είναι η διεθνής αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές νομισμάτων. Ιδρύθηκε το 1976, όταν όλα τα έθνη του κόσμου εγκατέλειψαν το «χρυσό κανόνα» και υιοθέτησαν το σύστημα της ...Διαβάστε περισσότερα

Τί σημαίνει long position (Θέση Αγοράς)?

Όταν ένας επενδυτής είναι “long” αυτό σημαίνει ότι αγοράζει ένα νόμισμα αναμένοντας ότι η τιμή του θα ανέβει. Αυτό ονομάζεται επίσης long position (θέση αγοράς). Διαβάστε για την short ...Διαβάστε περισσότερα

Τί σημαίνει short position (Θέση Πώλησης)?

Όταν ένας επενδυτής είναι “short,” ή άνοιξε ένα short position (θέση πώλησης), αυτό σημαίνει ότι πωλεί ένα νόμισμα, αναμένοντας ότι η τιμή του θα πέσει, έτσι ώστε να μπορέσει ...Διαβάστε περισσότερα
Page 2 of 3123