Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Περιθώριο ή Margin – Ποιό ποσό τίθεται σε Κίνδυνο

Περιθώριο ή Margin – Ποιό ποσό τίθεται σε Κίνδυνο 

Όπως είναι λογικό, οι τράπεζες αλλά και οι πάροχοι online συναλλαγών χρειάζονται να εξασφαλίσουν ότι ο επενδυτής θα είναι σε θέση να πληρώσει, σε περιπτωση που σημειωθεί για αυτόν κάποια απώλεια, μικρού η μεγάλου μεγέθους. Αυτλη η μορφή εγγύησης που ζητά η τράπεζα ή ο πάροχος ονομάζεται περιθώριο ή margin. Συγκεκριμένα στην αγορά Forex τον όρο αυτόν μπορείτε να τον συναντήσετε και ως «ελάχιστη εγγύηση». Ουσιαστικά αποτελεί μια κατάθεση στον λογαριασμό του επενδυτή, η οποία προορίζεται για την κάλυψη οποιασδήποτε μελλοντικής απώλειας στις συναλλαγές του.

Το περιθώριο δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε αγορές που διαθέτουν ελάχιστα ποσά συναλλαγών, διότι κατ” αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατηρήσουν μια θέση πολύ μεγαλύτερη από την αξία του λογαριασμού τους. Οι συναλλαγές με περιθώρια αυξάνουν επίσης και την αναλογία κέρδους, αλλά τείνουν να μεγεθύνουν και τις προοπτικές απώλειας.