Τα πάντα για την αγορά Forex|Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 13, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Εκπαιδευτικά Άρθρα » Για CFDs » Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των CFDs?

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των CFDs? 

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε CFDs, έχετε τη δυναατότητα να:

  • Τα κέρδη προκύπτουν τόσο κατά την αύξηση, όσο και κατά τη μείωση των τιμών των συναλλασσόμενων μέσων. Όλες οι συνθήκες της αγοράς, μπορούν δυνητικά να αποφέρουν κέρδος στον συναλλασσόμενο.
  • Δεν απαιτεί υψηλό κεφάλαιο έναρξης. Μπορείτε να ξεκινήσετε να συναλλάσεστε και να κερδίζετε χρήματα στις διεθνείς αγορές μετοχών και εμπορευμάτων με σχετικά χαμηλό κεφάλαιο εκκίνησης.
  • Ευρύ φάσμα χαρτοφυλακίου (χρηματοπιστωτικών μέσων)
  • Ελαχιστοποίηση του οικονομικού ρίσκου από τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών.
  • Λήψη μερισμάτων μετοχών (αναπροσαρμογή μερίσματος για μετοχές)