Τα πάντα για την αγορά Forex|Δευτέρα, Οκτωβρίου 18, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Συμβουλές » Πως μπορώ να κερδίσω στο Forex?

Πως μπορώ να κερδίσω στο Forex? 

Να μπορείτε να αναλύετε τις τάσεις της αγοράς.
Ένας επενδυτής πρέπει να έχει γνώσεις θεμελιώδους ανάλυσης. Η θεμελιώδης ανάλυση απαιτεί την επισκόπηση διαφόρων μακροοικονομικών γεγονότων που επηρεάζουν την αξία των νομισμάτων, όπως:

  • Στατιστικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση των χωρών των οποίων τα νομίσματα συναλλάσσονται.
  • Δηλώσεις των ηγετών των χωρών αυτών.
  • Δηλώσεις των επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών.
  • Οικονομικές ειδήσεις κτλ.

 

Θα πρέπει, επίσης, να έχει γνώσεις τεχνικής ανάλυσης. Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε τρία αξιώματα:

  • Η κίνηση της αγοράς επηρεάζεται από όλους τους παράγοντες.
  • Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
  • Η κίνηση των τιμών είναι κατευθυνόμενη.

 

Αυτά τα αξιώματα αντικατοπτρίζονται σε όλα τα διαγράμματα συναλλαγματικών ισοτίμων. Αναλύοντας τα διαγράμματα υπό το πρίσμα των αρχών αυτών, μπορείτε να κάνετε προβλέψεις για τη συμπεριφορά των νομισμάτων. Υπό κανονικές συνθήκες, οι επενδυτές μπορούν να κάνουν προβλέψεις για την κίνηση των τιμών για τις επόμενες ώρες ή για μια-δυο μέρες το πολύ. Επομένως, η στρατηγική συναλλαγών τους διαμορφώνεται βάσει βραχυπρόθεσμων προβλέψεων. Ένας επενδυτής δεν χρειάζεται να γνωρίζει πόσο θα κοστίζει ένα νόμισμα σε ένα μήνα ή στο τέλος του χρόνου για να μπορεί να συναλλάσσεται επικερδώς. Ωστόσο, είναι πάντα χρήσιμο να διατηρείτε μια λογική προσέγγιση όσο αφορά τις στρατηγικές συναλλαγών σας μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκομίζετε μεγαλύτερα κέρδη.

2 πολύ βασικές αρχές για τις συναλλαγές σας στο Forex είναι: