Τα πάντα για την αγορά Forex|Κυριακή, Σεπτεμβρίου 19, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Σεμινάρια » Διαδικτυακά Σεμινάρια Forex - Webinars » Θέμα Σεμιναρίου: Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές

Θέμα Σεμιναρίου: Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές 

Τα θέματα που αναλύονται στο διαδικτυακό μάθημα για τις Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές (ΔΧΑ) είναι τα εξής:

  • Τι είναι οι ΔΧΑ και ποια τα είδη τους;
  • Οι συμμετέχοντες των ΔΧΑ.
  • Ποιοι είναι οι διαμορφωτές της αγοράς και οι ECN.
  • Ποιοι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών Forex και ο ρόλος τους.
  • Τι είναι το lot, το περιθώριο (margin), η μόχλευση και πως διεξάγεται μια συναλλαγή.
  • Η χρήση ενός δοκιμαστικού λογαριασμού.
  • Η διεξαγωγή συναλλαγών και οι δυνατότητες που επιφέρει.
  • Οι συγχρονισμένες συναλλαγές και οι δυνατότητες που επιφέρουν.

 

Δηλώστε συμμετοχή (ΔΩΡΕΑΝ)