Τα πάντα για την αγορά Forex|Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 17, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι είναι οι Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC)?

Τι είναι οι Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC)? 

Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές ή αλλιώς OTC είναι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ επενδυτών και χρηματομεσιτών, μέσω ενός δικτύου που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο και τους υπολογιστές (Internet). Με άλλα λόγια δεν πραγματοποιούνται μέσω μέσω κάποιου χώρου διαπραγμάτευσης  ή αλλιώς το λεγόμενο trading floor.