Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι είναι η μόχλευση

Τι είναι η μόχλευση 

Για να ανοίξει ένας χρηματιστής/επενδυτής (trader) μια θέση, απαιτείται ένα ποσοστό της θέσης αυτής σαν «εγγύηση». Σε αυτή την περίπτωση η συναλλαγή λέμε ότι έγινε με μόχλευση. Το ποσό που απαιτείται είναι γνωστό ως περιθώριο ασφάλισης.

Με πιο απλά λόγια, η μόχλευση είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να επενδύσετε μεγαλύτερο ποσό από το πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Οι δύο αυτές έννοιες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και καλό θα είναι να τις κατανοήσετε πλήρως ποτού ξεκινήσετε να συναλλάσεστε στην αγορά Forex και CFD. Προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ορθή χρήση προς αποφυγή λαθών και απώλειας κεφαλάιου λόγω κακής χρήσης.

Διευκρίνιση: Το περιθώριο ασφάλισης είναι απαραίτητο για το trading, όχι η προμήθεια.

Στην αγορά Forex απιτείται πολύ χαμηλότερο περιθώριο ασφάλισης απ’οτι σε μετοχές ή ομόλογα με το ίδιο ύψος κεφαλαίου και αυτό αποτελεί πολύ βασικό πλεονέκτημα των συναλλαγών Forex.

Παράδειγμα:

Έστω οτι ένας χρηματιστής/επενδυτής (trader) ανοίγει μια θέση 1 lot (10.000) στην ισοτιμία USD/JPY. Για να ανοίξει όμως αυτή τη θέση δεν χρειάζεται να έχει $10,000 στο λογαριασμό του αλλά πολύ λιγότερα από αυτά. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο μπορεί να είναι κατά πολύ λιγότερο ανάλογα με το επίπεδο μόχλευσης που έχει ο κάθε λογαριασμός (p.x $50, $100 κλπ.) .