Τα πάντα για την αγορά Forex|Παρασκευή, Οκτωβρίου 15, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τί είναι το Spread?

Τί είναι το Spread? 

Για κάθε ζεύγος νομισμάτων υπάρχουν δύο τιμές. Το spread είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς (ή αλλιώς τιμή προσφοράς ή bid price) και την τιμή πώλησης (ή αλλιώς τιμή ζήτησης ή ask price) ενός ζεύγους νομισμάτων. Αν, για παράδειγμα, η ισοτιμία EUR / USD διαπραγματεύεται στο 1,4300 (τιμή αγοράς) και 1,4297 (τιμή πώλησης), τότε το spread είναι 3 pips.

Το spread αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που ο διαμορφωτής αγοράς (market maker) δαπανά για να αγοράσει από έναν επενδυτή, και στο ποσό που εισπράττει για να πουλήσει σε έναν άλλο επενδυτή.

Εάν ένας επενδυτής αγοράσει ένα νόμισμα και το πουλήσει άμεσα (και δεν έχει σημειωθεί αλλαγή στην τιμή συναλλάγματος), ο επενδυτής θα υποστεί απώλεια. Ο λόγος για τον οποίον συμβαίνει αυτό είναι ότι η τιμή προσφοράς (η οποία αντιπροσωπεύει το ποσό που θα εισπραχθεί στο αντίπαλο νόμισμα με την πώληση μιας μονάδας του βασικού νομίσματος) είναι πάντοτε χαμηλότερη από την τμή ζήτησης (που αντιστοιχεί στο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στο αντίπαλο νόμισμα με την αγορά μιας μονάδας του βασικού νομίσματος).

Οι επενδυτές ξένου συναλλάγματος προτιμούν μικρά spreads, ώστε οι διακυμάνσεις στις τιμές συναλλάγματος να παραμένουν μικρές ώστε να αποκτήσουν κέρδος ευκολότερα.

Το spread είναι η πηγή εσόδων του διαμορφωτή αγοράς (market maker).