Τα πάντα για την αγορά Forex|Σάββατο, Μαΐου 15, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » CFDs » Βασικές Έννοιες - Όροι CFD » Τί είναι τα CFDs (Συμβόλαια επί της Διαφοράς)?

Τί είναι τα CFDs (Συμβόλαια επί της Διαφοράς)? 

Τα CFDs ή Συμβόλαια επί της Διαφοράς αποτελούν ευρέως συναλλασσόμενα χρηματοπιστωτικά μέσα στη βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Τα CFDs προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών αγοράς/πώλησης με μόχλευση για όλους σχεδόν τους χρηματοπιστωτικούς τίτλους (συναλλαγές νομισμάτων, μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων). Οι συναλλαγές σε CFDs γίνονται εξωχρηματιστηριακά (ή αλλιώς over-the-counter).

Πρόκειται για έναν πολύ απλό τρόπο πραγματοποίησης συναλλαγών επί της μεταβολής της τιμής διαφόρων εμπορευμάτων και χρηματιστηριακών αξιών με μόχλευση και με άμεση εκτέλεση.

Κατά τη σύναψη αυτού του είδους των συμβολαίων, ο χρηματιστής/επενδυτής στοχεύει στην επίτευξη κέρδους από τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής του υποκείμενου ενεργητικού και της τιμής του κατά τη λήξη του συμβολαίου.

Σημείωση: Ο επενδυτής δεν έχει καμία νομική ιδιοκτησία επί του συναλλασσόμενου ενεργητικού στοιχείου

Ιστορική Αναδρομή:

Τα συμβόλαια CFD έχουν τις απαρχές τους στην Αγγλία τη δεκαετία του 1980’, όπου χρησιμοποιούνταν για συναλλαγές επί της διαφοράς στις τιμές των μετοχών. Σήμερα, τα CFDs έχουν εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Προτού γίνουν εφικτές οι συναλλαγές CFD σε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά μέσα (π.χ. μετοχές και εμπορεύματα), μόνο οι εύποροι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τέτοιες συναλλαγές, καθώς το κόστος εισαγωγής στο χρηματιστήριο ήταν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τώρα, τα CFDs δίνουν πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικρών, μεσαίων και μεγάλων επενδυτών.