Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι είναι το Forex?

Τι είναι το Forex? 

To Forex είναι η διεθνής αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές νομισμάτων. Ιδρύθηκε το 1976, όταν όλα τα έθνη του κόσμου εγκατέλειψαν το «χρυσό κανόνα» και υιοθέτησαν το σύστημα της Τζαμάικα, το οποίο προωθούσε την ελεύθερη διακίνηση του συναλλάγματος. Οι κύριοι συμμετέχοντες στις συναλλαγές Forex είναι οι τράπεζες, μέσω της άμεσης ανταλλαγής νομισμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά αυτή και συγκεκριμένα οι επενδυτές συναλλάγματος, όπου κύριος στόχος τους είναι να κερδίσουν χρήματα μέσα από τις διαφορές που προκύπτουν στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι επενδυτές συναλλάσσονται νομίσματα με σκοπό το κέρδος, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους με τη βοήθεια εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με το Forex.
Οι πάροχοι υπηρεσιών Forex είναι εξειδικευμένες εταιρείες που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών και προσφέρουν την δυνατότητα στους traders να διεξάγουν τις συναλλαγές τους από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών. Με άλλα λόγια η αγορά Forex είναι μια διεθνής εξωχρηματιστηριακή αγορά (over-the-counter), η οποία δεν έχει μια κεντρική φυσική τοποθεσία.

Κέρδος:

Η κερδοφορία προκύπτει από τη διαφορά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η οποία δημιουργείται από τις συνεχείς διακυμάνσεις της αξίας του νομισματικού ζεύγους. Για παράδειγμα, εάν αγοράσεις 1 ευρώ σήμερα έναντι του ποσού των $1.35 και η αξία του αύριο ανέλθει στα $1.4, πωλώντας το θα κερδίσεις $0.05.