Τα πάντα για την αγορά Forex|Δευτέρα, Οκτωβρίου 18, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι είναι το Lot?

Τι είναι το Lot? 

Το lot είναι το μικρότερο διαθέσιμο μέγεθος συναλλαγής που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο λογαριασμό σας.

Aντιστοιχεί σε 100.000 μονάδες του νομίσματος βάσης της ισοτιμίας (δηλαδή το πρώτο νόμισμα σε μία ισοτιμία, π.χ. το Ευρώ στο EUR/USD). Επομένως για το Δολάριο/Ευρώ το 1 lot είναι 100.000 Ευρώ. Υπομονάδες του Lot (άλλα είδη τεμαχίων) είναι το microlot και το minilot. Το microlot αντιστοιχεί σε 10.000 μονάδες του νομίσματος βάσης και το minilot σε 1.000 μονάδες.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγαλύτερες συναλλαγές, αλλά το μέγεθος της συναλλαγής θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 1.000.