Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 14, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι είναι το περιθώριο ασφάλισης ή κατάθεση καλής θέλησης?

Τι είναι το περιθώριο ασφάλισης ή κατάθεση καλής θέλησης? 

Για να ανοίξει ένας χρηματιστής/επενδυτής (trader) μια θέση, απαιτείται ένα ποσοστό της θέσης αυτής σαν «εγγύηση». Σε αυτή την περίπτωση η συναλλαγή λέμε ότι έγινε με μόχλευση. Το ποσό που απαιτείται είναι γνωστό ως περιθώριο ασφάλισης.

Το περιθώριο ασφάλισης συχνά αναφέρεται σαν «κατάθεση καλής θέλησης» καθώς ο χρηματιστής/επενδυτής λαμβάνει πίσω το ποσό αυτό όταν κλείσει η θέση του. Ενδέχεται να μην λάβει πίσω αυτό το ποσό στην περίπτωση που η θέση του κλείσει με margin call.

Διευκρίνιση: Το περιθώριο ασφάλισης είναι απαραίτητο για το trading, όχι η προμήθεια.