Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Forex » Βασικές Έννοιες - Αρχές » Τι σημαίνει Forex?

Τι σημαίνει Forex? 

Το Forex, ή αλλιώς FX, αποτελεί συντομογραφία του όρου «Foreign Exchange Market», που σημαίνει Αγορά Συναλλάγματος.

Tυπικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος από τους επενδυτές και αυτούς που αναζητούν το κέρδος και οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μέσω χρηματομεσιτών ή brokers.

Είναι δηλαδή μια παγκόσμια αγορά, στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές των διαφόρων διεθνών συναλλαγμάτων. Πρόκειται για μια διατραπεζική αγορά που ιδρύθηκε το 1971, όταν το διεθνές εμπόριο έκανε στροφή από τις σταθερές ισοτιμίες στις κυμαινόμενες. Ως αποτέλεσμα του τεράστιου όγκου της και της ρευστότητάς της, η αγορά Forex εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου.