Τα πάντα για την αγορά Forex|Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Οικονομικοί Δείκτες » Τρεχούμενος Λογαριασμός

Τρεχούμενος Λογαριασμός 
ΜΕΤΡΙΑ

BEA (Υπηρεσία Οικονομικής Ανάλυσης)

Κάθε τρίμηνο, περίπου ενάμιση μήνα από το τέλος του τριμήνου

Ο Τρεχούμενος Λογαριασμός αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εξαγωγών αγαθών, υπηρεσιών και μεταφορών μιας χώρας καθώς και των εισαγωγών της. Το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών δεν συμπεριλαμβάνουν τις συναλλαγές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αλλά παρακολουθείται επειδή αποτελεί ένδειξη της τάσης για τις εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό επομένως θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την αγορά.