Τα πάντα για την αγορά Forex|Παρασκευή, Ιουνίου 22, 2018
Βρίσκεσε εδώ: Home » Εκπαίδευση » Οικονομία » Τι είναι οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες?

Τι είναι οι Χρηματιστηριακοί Δείκτες? 

Ένας δείκτης μετοχών είναι μια μέθοδος μέτρησης της αξίας ενός χαρτοφυλακίου μετοχών. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς. Ανάλογα με τους δείκτες που επιλέγετε, μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των μεταβολών της αγοράς σε συγκεκριμένος τομείς (π.χ. δείκτες εμπορευμάτων) ή όλης της αγοράς στο σύνολό της. Καθώς η συναλλαγή μεμονωμένων μετοχών μπορεί να αποβεί περίπλοκο εγχείρημα, είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίζετε τους δείκτες που αντανακλούν τη γενική τάση της αγοράς και να συναλλάσσεστε επί των διαφορών τους. Η πρόβλεψη των μεταβολών ενός δείκτη γίνεται πολύ πιο εύκολα από την πρόβλεψη της κίνησης οποιουδήποτε άλλου μέσου. Το γεγονός αυτό, καθιστά τους χρηματιστηριακούς δείκτες ένα πολύ δημοφιλές χρηματοπιστωτικό μέσο.